Cenik

  • Natisni

Cenik sprejema komunalnih in nekomunalnih odpadkov - veljaven s 01.07.2020 - tržna dejavnost

Cenik za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - veljaven s 01. 07. 2020 - gospodarska javna služba 


Cenik zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v naselju Krajevna skupnost Puconci in Krajevna skupnost Vaneča - veljaven s 01. 01. 2014 - gospodarska javna služba

Cenik zbiranja komunalnih in nekomunalnih odpadkov od pravnih oseb v naselju Krajevna skupnost Puconci in Krajevna skupnost Vaneča - veljaven s 01. 01. 2014


Cenik obračuna storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž - veljaven s 01. 06. 2017

Preračun porazdelitve količine opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike v Občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž - veljavne od 01. 06. 2017

Mesečni akontativni strošek storitev ravnanja s komunalnimi odpadkih po zabojnikih v Občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (od 01.06.2017 do 30.11.2017)


Evidenčna naročila oddana od 1.1.2019 do 31.12.2019, vrednost enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v 21. čl. ZJN-3


Obvestilo o  cenah  opravljanja storitev javnih služb v letu 2014 in dejanskih količinah opravljanih storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za obdobje od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Obvestilo o  cenah  opravljanja storitev javnih služb v letu 2015 in dejanskih količinah opravljanih storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za obdobje od 01. 01. 2015 do 30. 06. 2015 


Prikaz porazdelitve količin zbranih komunalnih odpadkov v KS Puconci in KS Vaneča v letu 2016 (januar - avgust 2017)

Prikaz porazdelitve količin zbranih bioloških odpadkih v KS Puconci in KS Vaneča v letu 2016 (januar - avgust 2017)