Sredisce Stanovanja Poslovni prostori Default

CEROP d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanj s shrambami v objektu »Medgeneracijsko središče Murska Sobota«
Sredi Murske Sobote , na parceli nekdanje >>družbene prehrane<<, blizu avtobusne postaje, kjer se je v preteklosti dnevno prehranjevalo veliko Prekmurcev , veliko Sobočanov in drugih ljudi in kjer se je odvijalo veliko družabnih dogodkov, bo po klavrnem koncu tega znamenitega objekta , v letu dni na tem mestu izgrajeno sodobno medgeneracijsko središče, ki bo spet privabljalo ljudi različnih starosti in poklicev, da na tem mestu uresničujejo svoje ideje ali da kot prebivalci (stanovalci) stanovanj v tem objektu preživijo in dočakajo svojo starost v sproščenem in prijetnem druženju z vrstniki iz svoje generacije, mlajšimi oziroma starejšimi. Tako kot je včasih bila navada v sleherni družini v naši okroglini.

V zgradbi, ki jo je arhitekt A. Kalamar lepo umestil v prostor z nadgradnjo in dozidavo obstoječega objekta, bo pritličje namenjeno druženju različnih generacij ob izvajanju programov, ki nagovarjajo mlade in starejše ter najstarejše in so povezani z različnimi znanji in spretnostmi oblikovanja, šivanja in predelave oblek in izdelkov, ki jih ljudje več ne uporabljajo a so po kvaliteti oziroma njihovi vrednosti lahko za nekoga drugega še zelo zanimivi, pa vse do varovanja otrok v času izven delovnega časa vzgojno varstvenih zavodov in seveda oskrbi tistih stanovalcev v objektu, ki bodo zaradi oslabelosti takšno pomoč potrebovali. Objekt bo namreč upravljajo socialno podjetje, ki bo združevalo različne profile poklicev in ponujalo rešitve za marsikatero vsebino in potrebo posameznika, ki je v tem trenutku skoraj več nihče, vsaj v smislu nekdanje medgeneracijske pomoči in solidarnosti, ne ponuja. V nadgradnji obstoječega objekta bo izgrajenih 16 stanovanj  različnih velikosti.