Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. objavlja javni razpis za delovno mesto direktor javnega podjetja CEROP d.o.o.

  • Natisni

Objavljeno: 6.5.2021

Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci
d.o.o. (Uradni list RS, št. 34/08, 54/09 in 67/10) in 17. člena Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja
center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. z dne 27. 6. 2011 Svet ustanoviteljic javnega podjetja
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. objavlja javni razpis za delovno mesto

direktor javnega podjetja CEROP d.o.o.
 

 

Več v prilogi